DIOCESE OF FALSE BAY
IDAYOSISI YASE FALSE BAY
BISDOM VAN VALSBAAI
BISHOP
My dear friends,

During these Christmas holidays, we remember that Nazareth is the environment in which Jesus grew up and spent the major part of his life. It is important to return to that theological place as to one’s own home, where one goes to recover and recuperate, to free ourselves from modes of power, riches, status and auto-sufficiency. In order to find again the taste for simple things, to restore the interior life and return to gospel values. To get to know Jesus better.

I offer you two meditations.

The Petition is: Interior knowledge of Christ in order to love Him more and to follow him more closely.

Lukas 2:19 “maar Maria het all hierdie woorde bewaar en in haar oordink.” Maria het toegelaat dat haar diepste wese aangeraak word. Laat ons ook deur die Kersboodskap aangeraak word. In Maria se teenswoordigheid, vestig julle gedagtes op Jesus deur haar oŽ en geloof. Vul julle gedagtes met Jesus. Soos Hy, laat uself verras en geaffekteer word deur ‘n mensdom, kultuur, familie, die natuur, werk, die teensvoordigheid van God en Jesus se eie vordering.
In Naseret het Jesus geleer om soos ‘n mens te lewe, “soos ‘n doodgewone mens”, “een tussen baie”, net soos so baie van ons wat die lewe mee maak sonder erkenning, onbelangrik en onbekend. Nieteenstaande, in Naseret het Hy eervaar en geleer wat dit beteken om geseŽnd te wees (Mtt 5:1-12, Luk 6:20-22) en die menslike meelewing van weet waar om ware geluk te vind geken. Blydskap en geestelike vrede wat in ware blydskap gevind kan word, is vrylik beskikbaar aan almal. Net so, hierdie blydskap en geestelike vrede is ‘n vrylik gegewe genade, ‘n geskenk, altruisties, diep en is nie die gevolg van die bevrediging van onsinnige begeertes nie, maar bewerkstellig inerne hormonie. Dit raak ander aan, dit maak ons nie op onsself aangewese nie, dit is nederig en spruit nie uit ons self-bevredigende ego nie, maar maak ons ontvanklik vir ‘n toekoms van liefde en diensbaarheid.

Qwalaselani i” Beatitudes” nijonge ubomi bukaYesu kuzo( ubomi bakhe eNazarethe nakubomi bakhe jikelele. Ingaba nimthembe kangakanani na uYesu ngokuphathiselele elonwabeni naseluvuyweni (uMateyu 14 : 44 -46) Xa nifuna ulonwabo novuyo niya phi na. Ayintoni amava enu e “ Beatitudes” ebomini benu.


Zihlobo, yanga iKilisimesi ingabangaphezu kweenkumbulo, yanga ingaba kukuzalwa ngokutsha kukaKristu ezimpilweni zethu. Singa singabanolovuyo lobukho bobungcwalisa ngaphakathi kuthi

Uthando, Intsikelelo, Umthandazo iKilisimesi emyoli no 2019 oyokozela amathamsanqa

uBishophu Margaret B. Vertue

 

Click to download the document in: